top of page

Service 服務項目

創點子媒體提供品牌與企業在行銷與設計上360度的解決方案

• 媒體策略服務項目:媒體行銷企劃、品牌經營策略、 數位企劃及操作、社群經營、數位資料分析、Google關鍵字、代操投放...等                        

• 視覺設計服務項目:企業文宣製作、CIS、logo設計、展場主視覺設計與規劃、影片製作、網站設計...等
• 企業培訓與教學:提供企業設計行銷需求上培訓教育,歡迎各樣合作洽談

                             

數位行銷

數位行銷策略與企劃

CIS

品牌CIS
視覺設計

名片設計

 企業網站與影音設計

社群經營與內容行銷

設計教學

企業培訓與教學-
設計X行銷365

展覽活動視覺設計

展場主視覺設計與規劃

bottom of page