top of page

樂澄托嬰中心

Client:

​樂澄托嬰中心

Graphic

產品:品牌策略規劃、視覺LOGO設計、名片設計、DM設計、廣告招牌設計、品牌多媒體官網

視覺_OL_提案.jpg
視覺_OL_品牌宣言.jpg
名片 拷貝.jpg
樂澄 名片 2 拷貝.jpg
名片2 拷貝.jpg
袋子 拷貝.jpg
水壺 拷貝.jpg
樂澄_貼紙 拷貝.jpg
背包 拷貝.jpg
牆面 拷貝.jpg
招牌 拷貝.jpg
樂澄 web 拷貝.jpg
bottom of page